Recent  ..::  Kurullar  ::..

 

YÖNETİM KURULU 

Yedek Üyeler

Mehmet UÇAR (Başkan)

Yunus TOPAL

Necip EVLİCE (Başkan Yrd.)

Figen ÖZER

Muzaffer BALCI (Sayman)

Şerife BALSOY

Handan GÜLER (Genel Sekreter)

Bengü TOPALOĞLU

İlker ŞAHİN (Üye)

Ayfer TOSUN

Ömer GEMİCİ (Üye)

 
Güneş KARACABAY (Üye)  

 

DENETLEME KURULU  

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Sami TÜRKAY

Prof.Dr. Necdet Şükrü ALTUN

Şaban KARAKOÇ

Prof. Dr. Ayla SAN

Vacit ARMAN        

Zeynel YEŞİLAY   

 

 TFSF DELEGELERİ  

Asil Delegeler

Yedek Delegeler

Mehmet UÇAR

Mehmet TEZCAN

Sami TÜRKAY

Müge KUDAY

İlker ŞAHİN

Yunus TOPAL

Necip EVLİCE

Hasan ÖZCAN

Duygu Nazire KAŞIKCI

Handan GÜLER