FSK

Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK); Fotoğraf sanatına ve sanatçısına duyulan saygınlığı artırmak, fotoğraf eğitimi ile fotoğrafın gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, fotoğraf aracılığı ile insanların bilgilendirilmesi, bireysel ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, fotoğraf çalışanları ve ülkemizdeki fotoğraf dernekleri arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kültürümüzü, sanatımızı ve ülkemizi her yönü ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya çalışmak, kaybolup gitmekte olan tarihi, doğal ve kültürel değerleri belgelemek ve korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, 1994 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Kuruluş amacı doğrultusunda büyük özveri, gayret ve geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüren FSK, kurulduğu günden bu yana ülkemizin fotoğraf gündemini belirlemede etkin kurumlar arasında yer almıştır. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu‘nun (TFSF) kurulmasında öncü derneklerden biri olmuştur.

FSK, bugün kendi mülkü olan Konur 2 Sokak 49/1 Kızılay-Ankara adresindeki dernek merkezinde aylık olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında fotoğraf gösterileri, fotoğraf sergileri, fotoğraf ile ilgili söyleşi ve sohbetlere, müzik ve şiir dinletilerine, panel/konferans/açık oturum/tartışmalara, imza günlerine ve sinevizyon/video/belgesel film gösterimlerine ev sahipliği yapmakta, kimi zaman bu etkinlikleri ülke genelindeki farklı mekanlara taşımaktadır.

Fotoğrafın yaygınlaşmasında en etkin faaliyetin eğitim olduğunun bilincinde olan FSK, sunduğu/organize ettiği eğitim seminerlerinde kalite ve çeşitliliğe önem vermekte, eğitim yöntemlerini yeni teknolojinin getirdiği olanaklarla güçlendirmekte, üyelerin beceri ve yönelimine göre farklı çalışma atölyeleri gerçekleştirmektedir.

1998 yılından bu yana gerçekleştirdiği “Ankara Fotoğraf Günleri”, etkinliklerin yapıldığı 10 gün boyunca bütün fotoğraf ilgililerini Ankara’ya çekmekte, ülkenin gündemine fotoğrafı yerleştirmektedir.

Ülkemizin farklı kamu veya özel kurum/kuruluşları ile ortaklaşa fotoğraf yarışmaları organize eden FSK, fotoğraf yarışması düzenlemek isteyen kurum/kuruluşlara bu şekilde destek vermektedir.

Dernek üyelerinin fotoğraflarının değerlendirildiği Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) ve Performans/Portfolyo Değerlendirme Etkinliği (PODE), ülkemizin fotoğraflamaya değer yörelerine yapılan gezi programları, dostluk yemekleri FSK’nın düzenli olarak gerçekleştirdiği diğer etkinliklerdir.

Yürüttüğü bütün faaliyetlerin, fotoğraf dünyasından haberlerin ve fotoğrafla ilgili çeşitli yazıların yer aldığı “Fotoğraf Sanatı Kurumu Bülteni”ni kurulduğu 1994 yılından beri aylık olarak yayınlamaktadır. Bülten değişen koşullar sebebi ile kağıt olarak basılı değil Dijital Bülten olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Dijital Bültenimiz Derneğimizin web sayfasında yayınlanarak sadece FSK üyelerine değil, çok daha geniş kitlelere ve dünyadaki fotoğraf ile ilgili dileyen herkese ulaşabilmektedir.

Dinamik bir yapıda hazırlanan www.fsk.org.tr adresindeki kurum internet sitesi ile geniş bir kitleye erişilmekte, siteye üye olan kişilerin e-posta adreslerine düzenli olarak etkinlik bilgileri gönderilmektedir.

Kurum üyeleri, bireysel ve gurup olarak, çeşitli fotoğraf projelerinde çalışmakta, ülkemizin tüm bölgelerini gezerek her köşesini fotoğraflamakta ve kamuoyunda yaşanan olayları fotoğraflarla belgelemekte, fotoğraf etkinliklerinde yer almakta, ulusal ve uluslararası yarışma, sergi ve gösterilerde, kişi veya ekip olarak ülkemizi başarı ile temsil etmektedirler.

Kurumumuz dünyanın en büyük fotoğraf yarışmalarından birisi olan Austrian Super Circuit’da 2004 yılından “en iyi dernek” kategorisinde “altın madalya” ile ödüllendirilmiştir.

Fotoğraf öğrenmek ya da fotoğraf çalışmak, fotoğraf üretmek ve fotoğraflarını sunmak gibi fotoğraf sanatı alanında faaliyet gerçekleştirmek isteyen herkese kapısı açık olan FSK, bu gibi etkinliklerin dernek merkezinde yapılmasına olanak sağlayarak fotoğraf sanatına ilgi duyan kişilerin kendilerini geliştirmelerine fırsat vermektedir.

Ülkemizdeki diğer bütün fotoğraf dernekleri gibi Fotoğraf Sanatı Kurumu da pek çok soruna, olumsuzluğa ve zor şartlara rağmen, fotoğraf alanında çalışmaya ve üretmeye devam edecektir.

fsk mock up1