Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU (Başkan)

Ayça KARAOĞLAN (Başkan Yardımcısı)

Tuncay TUNÇ (Sayman)

Seda FELEKOĞLU (Genel Sekreter)

Murat BERKYÜREK (Üye)

Şerife BALSOY (Üye)

Cengiz PAMUK (Üye)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Nezahat Hülya KUTLU

Ayhan ARIKAN

Selma ÜNAL

Hüsamettin ÖZKAN

Mehmet AYGÜN

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Sami TÜRKAY

Hasan YILDIRIM

Şaban KARAKOÇ

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Prof. Dr. Necdet Şükrü ALTUN

Prof. Dr. Ayla SAN

Ömer GEMİCİ

TFSF Delegeleri Asil Üyeler

Yunus TOPAL

Murat BERKYÜREK

Mehmet UÇAR

M. Zeki GÜVEN

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

TFSF Delegeleri Yedek Üyeler

Tuncay TUNÇ

Hasan YILDIRIM

Turna ÖZKAPLAN

Güneş KARACABAY

Cem ECEVİT