Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Seda FELEKOĞLU (Başkan)

Cengiz PAMUK (Başkan Yardımcısı)

Tuncay TUNÇ (Sayman)

Güray KASAPOĞLU (Genel Sekreter)

Gülten YILDIZ (Üye)

M. Kemal BAKIR (Üye)

Fatma GÖKMEN (Üye)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Figen GÜNAY KILIÇ

Nurettin ERDOĞAN

Selma ÜNAL

O. İlter AKINOĞLU

Mustafa Zahid KIRDAĞLI

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Hasan YILDIRIM

Şaban KARAKOÇ

Murat BERKYÜREK

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

Sami TÜRKAY

Nezahat (Hülya) KUTLU

TFSF Delegeleri Asil Üyeler

Yunus TOPAL

Tuncay TUNÇ

Murat BERKYÜREK

Mehmet UÇAR

Sevgi KÖYLÜ HALİLOĞLU

TFSF Delegeleri Yedek Üyeler

M. Zeki GÜVEN

Hasan YILDIRIM

Turna ÖZKAPLAN

M. Cem ECEVİT

Hüsamettin ÖZKAN