ÜÇLEME

Üçleme; anlam olarak dinde, edebiyatta, matematikte, müzikte ve bir çok alanda farklı anlamlar taşıyor olsa da, biz burada belirli bir sırayı ve birbirinin devamı olan ya da birbiri ile karakterler veya konu açısından bağlantılı olan üç kavram ve nesneyi ele alacağız.

Bir cismin tekrarlanan görüntüsü ya da peş peşe benzer oluşu, iki, üç, dört, beş gibi tekil görüntülerinden daha etkileyicidir. Belli bir düzene göre tekrarlama, sayısal değerinden fazla bir zenginlik ifade eder. Ritmi oluşturan öğelerin düzenli tekrarı, düzensiz tekrarından daha güçlü etki yaratır.

İki ya da daha çok öğenin birbirini hareket, biçim, renk ve ton değerleri bakımından desteklemesi anlatıma güç katar. Uyumda, benzer öğelerin yan yana kullanılması anlatımı güçlendirirken ritimde, benzer öğelerin belirli aralıklarla tekrarlaması anlatımı güçlendirmektedir. Bazen ritim ve uyum birlikte kullanılabilir.

Bir fotoğrafçı gördüğü görüntüyü kendine özgü ve istediği şekilde yansıtır. Bunu yaparken düşünce düzeyini, sanatsal ve entelektüel birikimini, evreni nasıl algıladığını da yansıtmış olur.

Yaşamın içinde bir etkinlik olan estetik, insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur.

Fotoğrafta estetik, duygu ve düşüncelerin kişinin içindeki güzellik vurgusunu, insanlarda heyecan uyandıracak şekilde ifade etmesidir.

Fotoğrafta görsel estetiğinin asıl amacı; kişinin görseli kendi penceresinden yorumlaması ve görseli seyreden üzerinde de belli bir etki uyandırmasıdır.

Murat Berkyürek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir