Dernek Üyeliği

Fotoğraf Sanatı Kurumuna üye olmak isteyen adaylar, aşağıda belirtilen temel nitelikleri sağlamalıdır:  

1. Fotoğrafın tekniğini bilmek ve fotoğraf üretmek ve/veya fotoğraf alanında bilimsel, teknik ve kuramsal çalışmalar yapmak, basılı ve dijital ortamda yayın yapmak,
2. 18 yaşını doldurmuş ve medeni haklardan yararlanma hakkına sahip olmak,
3. FSK Tüzüğünü okuyarak kabul etmek.  

Derneğe tüzel kişilikler de üyelik başvurusunda bulunabilir, üyelik hakları bir temsilcisi aracılığı ile kullanılabilir.   

Başvuru için;  

Üyelik başvurusu için aranan koşullara sahip adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte dernek sekreteryasından başvuruda bulunabilirler: 

1.“Üyelik Başvuru Formu”  (Başvuru formu web siteden veya dernek sekreteryasından temin edilebilir),

2. Fotoğraf çalışmalarının detaylı bir şekilde anlatıldığı Fotoğraf Özgeçmişi,

3. Fotoğraf ile ilgili eğitim, seminer, atölye ve vb. başarılarını veya katılımlarını gösterir belge(ler),

4. Fotoğraf çalışmalarından oluşan bir portfolyo (CD/DVD’ye kaydedilmiş 10 fotoğraftan oluşan) ve varsa yayınları, yazıları bulunmalıdır. (Fotoğraflar, kısa kenarı en az 20 cm ve 300dpi olmalıdır.)

Başvuru, Yönetim Kurulunca değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme sonucu en geç 1 ay içerisinde başvuru sahibine bildirilir. Kabul edilen başvuru sonucunda, başvuru sahibine ait başvuru dosyası dernek arşivinde kalır, kabul edilmeyen başvuru sonucunda, dosya başvuru sahibine geri iade edilir.

Kabul edilen başvuruda, başvuru sahibi üyelik giriş ödentisini ödemekle yükümlüdür.