FOTOĞRAFTA YALNIZLIK

Hayatın içinde Bir var olma durumudur yalnız-lık kimi zaman tercihen, kimi zaman zorunluluktan oluşur.

Bir yalnıza ve yalnızlığa en iyi tanıklığı fotoğraf yapar ve yalnızlığın var oluşunu kopararak diğer üçüncü göze ulaştırır, koparır alır hayatın içinden fotoğrafa dönüştürür.

Yalnızlık; bir yalnızdan, onu gözlemleyen ve kayıt altına almaya ihtiyaç duyarken ancak üçüncü kişiler tarafından görüldüğünde yorumlanabilir ve anlamlandırılabilir.

Ancak o zaman imaj fotoğrafın sanat kısmıyla buluşup bir ortaklık ve birliktelik sağlanılmış olur artık yalnız-lık paylaşılmış erişilmiş bir başka var olma kavramına dönüşmüştür.

Ayın ……… konusu olan yalnızlıkta sen kimin ve neyin tanıklığına bizi ortak edeceksin.

Yunus TOPAL